Drei Kinder sitzen auf einer Treppe und gucken in die Kamera
© Samer Daboul

وش آمدی د ! » ساحه تو «

والدین گرامی ،
همه کودکان داستان ها را دوست داردند !
هنگام حکایت کردن و خواندن یک داستان با صدای بلند می
توانید یکجا با فرزندتان با داستان های مختل یف آشنا شوید .
مطمئنا، فرزند شما از این کار لذ ت زیادی خواهد برد .

پس بیایید ر شوع کنیم! در اینجا می توانید کتاب مصو ر
« Wimmelbuch را به زبان خود بیابید.

یک روز همرای صوفیه، انیس و امیر

یک روز همرای صوفیه، انیس و امیر

در راه با الیف لغت نامه ت وصو یری ممن ا– لکِِتاب پر ا کز تصاویر

در راه با الیف لغت نامه ت وصو یری ممن ا– لکِِتاب پر ا کز تصاویر

اما فواید دیگری ن ی ی دارد .

زیرا از طریق بلندخو اندن و قصه کردن :

زمان خو ر ش را با فرزند خود می گذرانید

فرزند شما کلمات جدیدی ر ا یا د می گ ید

ایده های جدید در ش فرزن دتان پیدا می شود

فرزند شم ا احساس همدردی با افراد دیگر را یاد می

گ ید

فرزند شما دانش بیشری بدست می آورد

فرزند شما مشتاق می شود که خودش کتاب

بخوان د

فرزند شما برای مکتب به ر ی آماده می شو د

شما می توانید بلافاصله شروع به خواندن کنید!

شما می توانید انتخاب کنید:

به کدام زبان می خواهید به علاقه کتاب را بلند بخوانید؟

چون خواندن با صدای بلند به هر زبانی خوب است!

آیا زبان شما در ترجمه ها گنجانده نشده است؟

این اصلاً مشکلی نیست.

شما فقط می توانید عکس ها را با فرزند خود یکجا مشاهده کنید.

و در این روند، از خود یک داستان اختراع کنید

چند نکته رهنمایی در مورد خواندن با صدای بلند:

خواندن در زندگی روزمره هر وقت ممکن است!

حتی 5 دقیقه خواندن با صدای بلند سرگرم کننده است.

و به رشد کودک شما کمک می کند.

لازم نیست کل کتاب مصور-ویملبوخ را یکبار با صدای بلند بخوانید.

شما فقط می توانید چند صفحه را بخوانید.

اجازه دهید فرزندتان تصمیم بگیرد:

تا کدام صفحه را باید امروز برایش بلند بخوانید.

با فرزندتان صحبت کنید!

شاید فرزندتان هنگام خواندن حرف شما را قطع کند.

این کاری بدی نیست.

زیرا صحبت در مورد تصاویری که دیده و چیز های که شنیده است نیز مهم است.

به عنوان مثال، سوالات-جستجو در  این کتاب وجود دارد.

سپس می توانید به همراه فرزندتان چیزهایی را که در تصاویر می بینید جستجو کنید. بعد اسم این چیزها را بگویید.

فرقی نمی کند به زبان آلمانی باشد یا هر زبان دیگری.

همچنین می توانید سوالات-جستجو از خود بسازید.

به عنوان مثال: «همه چیزهای سرخ موجود در این کتاب را پیدا کنید.»

لازم نیست هنرپیشه یا آکتور باشید!

برای خواندن لازم نیست یک هنرپیشه یا آکتور باشید.

فرزند شما دوست خواهد داشت که برایش با صدا بلند بخوانید.

همچنین، شما باید در جریان خواندن احساس خوبی داشته باشید.

همچنین می توانید گاهی بلندتر و گاهی آرام تر بخوانید.

یا گاهی تندتر و گاهی کندتر.

همانطور که با داستان جور در می آید.

Nach oben scrollen
Jetzt spenden!